Ook doven- en slechthorendenboot bij Canal Parade

Hierbij delen wij met trots het nieuwsbericht van COC Nederland:
www.coc.nl/gay-parade/ook-doven-en-slechthorendenboot-bij-canal-parade

5 augustus 2016 – Tijdens de Canal Parade op zaterdag 6 augustus vaart ook een boot mee met dove- en slechthorende LHBT’s. De boot is een initiatief van ‘Het Roze Gebaar,’ een werkgroep van COC Nederland voor doven, slechthorenden en mensen met een taalspraakstoornis.

De boot heet de ‘CommuniGAYtion-Boat’ en alles staat in het teken van communicatie en interactie. Performers nodigen toeschouwers langs de kant uit om mee te doen (‘join’) met gebarentaal. Het thema van EuroPride is ‘join our freedom.’ Communicatie en interactie is  onmisbaar voor werkelijke ‘freedom’ van dove en slechthorende LHBT’s en LHBT’s met een taalspraakstoornis.
De act op de boot verwijst zowel naar ‘Join’ als naar ‘Freedom’ en wordt uitgevoerd door twee horende dansers en een dove ‘Sign Dancer.’ De Sign Dancer vertaalt fragmenten van ‘Freedom’ (Aretha Franklin) en ‘I got life’ (Nina Simone), waarbij de toeschouwers worden uitgenodigd om de gebaren mee te doen.
COC’s Roze Gebaar behartigt de belangen van dove LHBT’s en werkt aan een voor hen toegankelijke LHBT-wereld. Een voorbeeld van die toegankelijkheid zijn de tolken die gedurende het hele EuroPride festival op tal van plaatsen aanwezig zijn.