Tolken

De Nederlandse gebarentaal is sinds 2021 door de Nederlandse overheid erkent als officiële landstaal. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap getekend en sinds 2016 is dit in ons land van kracht. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert en zij volop deel kunnen nemen aan de samenleving.

Organisatoren van LHBTI-evenementen kunnen hun activiteiten ook toegankelijk maken voor mensen in hun communicatie afhankelijk zijn van gebarentaal. Roze Gebaar coördineert al vele jaren de inzet van tolken voor Roze Zaterdagen, Pride Amsterdam, Rotterdam Pride, 4 mei herdenkingen, Roze Vieringen en diverse activiteiten van het COC.

true colors festival 2014

Gesproken en gezongen tekst

Behalve gesproken tekst geven wij er de voorkeur aan om ook muziekoptredens te tolken.
In Nederland is dat nog redelijk uniek, maar op Gay Prides in de rest van de wereld is dat gewoonste zaak van de wereld. En zo hoort het ook!

Tolken voor activiteiten en evenementen

De inzet van een tolk is heel simpel: De tolk krijgt afhankelijk van het soort evenement een plek op het podium. In de hoek van het podium bij een optreden van een artiest met bijvoorbeeld een band of dansers. Of bij speeches in de buurt van de sprekers. We werken met professionele tolken die het gewend zijn om met artiesten op podia te staan met veel stage changes.
Een live stream met een videoscherm is ook mogelijk, maar dan moet de organisatie voor camera en videofaciliteiten zorgen.

Voor de organisator zijn aan de inzet van RozeGebaar.nl tolken via COC Nederland geen kosten verbonden, omdat deze voor onze doelgroep worden vergoed vanuit de AWBZ.

Voorwaarden:

Om de kwaliteit te leveren waar onze doelgroep recht op heeft, stellen we voor de inzet van tolken de volgende voorwaarden:

  • - Maak het inclusief-zijn van jouw evenement onderdeel van jouw missie!
  • - Neem tijdig contact met ons op. Alleen dan kunnen we in overleg alles goed coördineren;
  • - Onder embargo ontvangen onze tolken tijdig het programma, speeches van sprekers, line-ups van artiesten en hun setlists;
  • - Optredende artiesten (en hun management) moeten meewerken;
  • - Afhankelijk van de grootte en duur van het evenement zullen we met een tolkteam komen;
  • - Een plek op het podium, een lichtspot, eventueel 'oortje' en backstagetoegang voor de tolken;
  • - Elke activiteit, optreden of evenement is ook toegankelijk voor doven;
  • - Vermelding dat er bij jouw activiteit tolken Nederlandse gebarentaal worden ingezet, zodat onze doelgroep ook weet dat ze welkom zijn.

Zelf een lhbti-vriendelijke tolk NGT nodig?

Onze ervaring is dat helaas niet alle tolken 'lhbti sensitief' zijn. Voor mensen die afhankelijk zijn van deze tolkvoorzien is dat erg lastig. Tolken die aangesloten zijn bij RozeGebaar.nl komen zelf uit de doelgroep of zijn lhbti friendly. Vraag ons om advies als je een lhbti-vriendelijke tolk nodig hebt.

Neem contact op via: